خدمات کلینیک روان آرام
شرح خدمات مرکز به صورت زیر است:

مرکز روان آرام این خدمات را به شما پیشنهاد می کند:


خدمات پیشنهادی با توجه به نیاز اکثریت مراجعین گرامی مرکز ما انتخاب شده است.

در ادامه به شرحی برخی از خدمات کلینیک خواهیم پرداخت.زوج درمانی


زوج و ارتباط میان آن ها را می توان یکی از مهم ترین مسائل جامعه مطرح نمود. رابطه ی نادرست میان زوجین می تواند خانواده ها نا موفق تشکیل دهد ، تربیت فرزندان را با مشکل رو به رو کند ، طلاق را زیاد کند و هزاران مورد منفی دیگر را تشدید کند. این موارد از مشکلات گاهی بسیار کوچک در روابط زوجین ایجاد می شود.

متخصصین ، به اهمیت حل مشکلات زوجین و بهبود رابطه زوجین پی بردند و در جلساتی به نام زوج درمانی به حل این مشکلات پرداخته اند.مشاوره کودک


کودکان را می توان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر هر جماعه ای در نظر گرفت. در این دوران از زندگی کوچک ترین حادثه یا واقعه ای تاثیر بسیار زیادی بر شخصیت افراد علی الخصوص ضمیر ناخوداگاه آن ها خواهد داشت. همین موضوع باعث میشود که سلامت روانی کودکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. سلامت روحی کودکان به راحتی و توسط افراد غیر متخصص قابل تشخیص نیست. به همین علت است که مشاوره کودک برای بسیاری از افراد این سنین لازم است. کودکان به خوبی قابلیت انتقال مشکلات درونی خود را ندارند و باید با روش ویژه خود مورد برسی قرار بگیرند.

مشاوره خانواده


یکی از مهم ترین نهاد هایی که در تمامی جوامع وجود دارد خانواده است. این نهاد به عنوان کانونی برای فرزندآوری و رشد فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و سلامت آن مورد توجه است. اما خانواده نیز با مشکلاتی برخورد می کند که انسجام و سلامت این کانون را برهم می ریزد. به همین دلیل است که متخصصین تحت عنوان متخصصین مشاوره خانواده آموزش دیده اند تا در چنین شرایطی به حل مشکلات بپردازند.

یک خانواده نا سالم تاثیر بسیار مخربی بر روی سلامت تک تک افراد می گذارد به همین علت است پیگیری مشکلات و حل آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بهترین راه برای پیگیری و حل مشکلات خانواده مراجعه به مشاور خانواده است.